Thép hộp 175×175

  • Kích Thước Ngoài: 175 mm x 175 mm (17.5 cm x 17.5 cm)
  • Độ Dày: Thường từ 3 mm đến 12 mm, với các kích thước phổ biến như 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm và 10 mm.
  • Chiều Dài Cây: Thường có sẵn các độ dài cây là 6 m, 9 m, và 12 m, tuy nhiên cũng có thể sản xuất theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0937 688 837 097 5555 055 Hotline (24/7)
0909 936 937
0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777