Thép ống đúc phi 34, DN25

Kích thước ống:

  • Đường kính danh nghĩa (DN): 25 mm
  • Đường kính ngoài (OD): 33,4 mm
  • Độ dày: Từ 1,65 mm đến 9,1 mm (phụ thuộc vào tiêu chuẩn và yêu cầu)

Chiều dài ống:

  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6 mét
  • Chiều dài theo yêu cầu: Có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, thông thường từ 6 mét đến 12 mét.
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0937 688 837 097 5555 055 Hotline (24/7)
0909 936 937
0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777