Ống thép đúc phi 21, DN15

  • Đường Kính Ngoài (OD): 21.3 mm (Lưu ý: Có thể thay đổi một chút tùy theo tiêu chuẩn và nhà sản xuất)
  • Đường Kính Danh Nghĩa (DN): 15 mm
  • Độ Dày: Phổ biến từ 2.77 mm đến 7.47 mm (Lưu ý: Độ dày có thể thay đổi theo nhu cầu và ứng dụng)
  • Chiều Dài Cây: Tiêu chuẩn từ 6 m đến 12 m (Lưu ý: Chiều dài có thể cắt theo yêu cầu)
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0937 688 837 097 5555 055 Hotline (24/7)
0909 936 937
0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777